همکاری در فروش

این سایت با هدف حمایت از مشاغل خانگی و کارگاه های کوچک و تولید کنندگان داخلی اقدام به راه اندازی بخشی با عنوان فروشگاه شما کاربران نموده تا بتوانید محصولات خود را در محیط امن به فروش بگذارید

ما در این سیستم محصولات شما را در شبکه های مجازی تبلیغ خواهیم نمود.

چناچه تمایل به همکاری دارید از طریق اقدام به ثبت نام نماید.